top of page

COVID - 19

Společnost TELMED připravuje společně s dalšími českými a zahraničními partnery a univerzitami rozsáhlý projekt zaměřený na problematiku COVID-19, který propojí oblast domácí telemedicíny, preventivního automatizovaného monitoringu a screeningu eventuálních kritických hodnot v místech setkávání se většího počtu lidí (např.měření zvýšené teploty u lidí...), následné analyticko datové vyhodnocování a včasné upozorňování na abnormální hodnoty jako podkladu
pro řešení situace.

55b8ded81cec1583268204-coronavirus.png
bottom of page