COVID - 19

Společnost TELMED připravuje společně s dalšími českými a zahraničními partnery a univerzitami rozsáhlý projekt zaměřený na problematiku COVID-19, který propojí oblast domácí telemedicíny, preventivního automatizovaného monitoringu a screeningu eventuálních kritických hodnot v místech setkávání se většího počtu lidí (např.měření zvýšené teploty u lidí...), následné analyticko datové vyhodnocování a včasné upozorňování na abnormální hodnoty jako podkladu
pro řešení situace.

©2019 by TELMED HTP s.r.o.

TELMED HTP s.r.o. Záběhlická 180/59, 106 00 Praha, Česká Republika,  tel.: 731 152 152,  731 152 005, 602 281 541, mail: info@telmed.cz