top of page

Aktuálně:

10. 5. 2024

PINK EXPO – Cubex Centrum Praha

Dne 16.5.2024 proběhne speciální akce Pink EXPO, organizovaná společností Růžový slon, kde TELMED HTP představí část svých řešení vztahujících se k této problematice sexuality stárnoucí populace. Více o akci na www.pinkexpo.eu.

 

Nejkomplexnější showroom asistivních technologií v Praze

V dubnu letošního roku společnost TELMED HTP společně s dalšími partnery otevře v Praze největší a nejkomplexnější showroom asistivnich technologií, telemedicíny a asistenčních pomůcek v ČR.

 

Na jednom místě si tak budou moci budoucí uživatelé, poskytovatelé sociálních služeb

a zástupci státní sféry a municipalit prohlédnout a odzkoušet fungování nejmodernějších technologií např:

-   Komplexní pasivní a aktivní dohledové systémy

-    Moderní, emočně intervenční stimulátory, včetně podpory přirozené sexuality

-    Robotická aktivační zařízení a pet roboti

-    Virtuální realita

-    Automatická detekce pohybu osob, např. s Alzheimerovým onemocněním

-    Inteligentní domovní zvonky

-    Specializované tablety pro osoby se specifickým handicapem

-    Domácí telemedicína, muzikoterapie a světloterapie

-    Distanční rehabilitace

-    atd.

"Showroom slouží jako otevřený projekt, který má pomoci více přiblížit a prakticky rozvinout možnosti konkrétního využití těchto podpůrných sociálních technologií a řešení reagujících na problematiku rychlého stárnutí lidské populace. Každý vývojář, výrobce a dodavatel těchto technologií a služeb je zde vítán, aby zde představil své produkty", říká Ing. Petr Panýrek, ředitel společnosti TELMED HTP.

pink_expo.jpg
5ab1280c03c4733.png

ROBIN
Novinka v oblasti Assistivních technologií

bottom of page