top of page

CAREOS pluged

Komplexně moduární asistivní systém.

Číst více ->

Společnost TELMED HTP vyvinula a úspěšně otestovala v tříletém pilotnímprojektu unikátní systém CAREOS.     Jedná se o první dohledový systém z oblasti asistivních technologií, kterývyužívá prvků IoT, umělé inteligence (AI) a Big data v rámci vyhodnocovacíchalgoritmů vlastního cloudového SW.Jeho princip je založen na nové revolučnímyšlence v oblasti asistivních technologií.Při ...

bottom of page