top of page

Proč CAREOS ?

“ Chcete, aby vaši stárnoucí blízcí, mohli zůstat co nejdéle v bezpečí své domácnosti, místo toho, aby museli odcházet “stárnout” do různých pečovatelských ústavů?”

“ Žijí Vaši stárnoucí rodinní příslušníci, příbuzní a známí samostatně ve své domácnosti a Vy chcete vědět, že jsou v pořádku a bezpečí?”

“ Chcete kromě průběžné informace o jejich stavu a bezpečí podpořit a posílit jejich pozitivní emoční náladu a duševní kondici, komunikaci s okolím, jako základu dlouhodobějšího udržení lepšího fyzického zdraví?”

“ Sami si zvolit, jestli chcete dohled nad svými blízkými řešit samostatně, nebo využít služeb profesionálů z dohledového centra?”

“ Mít možnost postupně rozšiřovat podporu svých milovaných v závislosti na jejich stavu, vyvíjejícím a měnícím se v čase?”

“ Neřešit žádně technické složitosti a systémové ovládání, a jen vědět, jestli je s Vašimi seniory vše v pořádku?”

Global Assistive Care Service

why.png

Komplexní, asistivně-dohledová služba, nabízející nejrozsáhlejší modulární řešení, zejména pro stárnoucí populaci a osoby se specifickými handicapy v celosvětovém rozsahu.

Vychází z moderních, obecně využívaných technologiích přizpůsobených pro oblast asistivní a telemedicínské problematiky.

Současná situace ve vybraných sociálních oblastech, zejména péči o stárnoucí populaci, zajištění možnosti stárnutí v jejich nejpřirozenějším domácím prostředí apod. jednoznačně ukazuje, že bez nových moderních přístupů a technologií nebude možné zvládnout např. dlouhodobý úbytek kvalitního personálu a rychlý nástupu celosvětového stárnutí lidské populace.

Základní podstatou systémů CAREOS je vzdálený dohled, emoční a další podpůrné služby osobám, žijícím nejčastěji samostatně ve vlastní domácnosti.

Zajišťuje nejen přímou reakci při vzniku bezpečí a život ohrožujících situacích, ale pomocí speciálních technik nabízí i možnost optimálně udržovat uživatele v dlouhodobě pozitivnějším psychickém stavu, čímž výrazně posiluje jeho celkovou životní kondici.

Pokud tedy řešíte situaci, máte-li přemístit vaše stárnoucí, samostatně žijící blízké osoby z jejich přirozeného životního prostředí, resp. vlastní domácnosti do ústavu s pečovatelskou péčí, vzhledem k hrozícím bezpečnostním rizikům, zhoršení emoční kondice apod., zkuste zvážit možnost využití asistivního servisu přímo v uživatelově domácnosti a prodloužit nebo udržet dobu pobytu v jeho nejpřirozenějším prostředí, kde se tito lidé, podle většiny celosvětově prováděných studií, cítí nejlépe.

Vzhledem k velké modularitě, lze systémy CAREOS pro každého uživatele nastavit jako vlastní řešení, které odpovídá jeho konkrétním potřebám, věku, životní situaci a postupně ho doplňovat o prvky, které se v čase pro něho a jeho okolí stávají aktuálními.

Systém může být využíván samostatně, nebo i doplňkově k existující pečovatelské službě.

bottom of page