top of page

Základní popis nabízených služeb:

I. Řešení pro konečného uživatele.
II.Spolupráce s třetími subjekty, např. poskytovateli sociální péče apod.


Řešení umožňující podporu sociálních aktivit těchto subjektů, jako např. terénní péče, podpora klientů ve vlastních prostorách apod.

Ad.I) Řešení pro konečného uživatele.
 

Základní popis nabízených služeb:

Každý zájemce o využívání služeb systémů CAREOS si může zvolit formu a úroveň poskytovaného servisu z následujících možností podle vlastních představ, nebo po bezplatné konzultaci s našimi specialisty (doporučené, vzhledem k správnému posouzení nejvhodnějšího řešení).

CAREOS ADOS (Asistivně dohledový systém)

CAREOS ADOS zahrnuje služby, vycházející ze senzorové detekce aktivit uživatele v jeho přirozeném domácím prostředí. Cíleně, nerušivě rozmístěné*, “vícedruhové” senzory daného počtu (podle zvolené verze-viz dále) v domácnosti uživatele, průběžně monitorují jeho pohybové a životní aktivity. Ty jsou následně automaticky a anonymně zpracovávány a vyhodnocovány prostředky moderních technologií, včetně umělé inteligence.

V případě vzniklé krizové situace v uživatelově domácnosti, systém automaticky na tuto skutečnost upozorní ( sms,email ) uživatelem zvolenou osobu nebo dohledové centrum (viz. zvolená verze). Systém je také schopen ve vybraných případech analyzovat a upozorňovat na stavy, které mohou definovat nástup určitých duševních onemocnění, např. Alzheimerovu chorobu. Možností je využití také tzv. “panic tlačítka”, které má uživatel u sebe a v případě jakéhokoliv nebezpečí okamžitě aktivuje SOS signál.

* Miniaturní, bezdrátové senzory s vlastním napájením, samostatně upozorní na potřebu preventivní výměny baterie, která vydrží pracovat i více let. Při jejich instalaci a provozu nedochází k absolutně žádnému poškození vybavení domácnosti.

sensor.png

1. CAREOS ADOS Basic/ADOS Basic+

Jedná se o základní verzi systému CAREOS ADOS.

“Sedmisenzorová” sestava s komunikační datovou jednotkou (WiFi, GSM) a “panic tlačítkem” průběžně detekuje pohybovou strukturu a aktivitu uživatele v jeho domácnosti. V krizové situaci jako např.pád, nevolnost apod. nebo náhlé změně chování uživatele systém tuto skutečnost zaznamená, vyhodnotí a automaticky informuje zvolenou osobu (viz.konkrétní verze).


Je určena zejména pro osoby, které jsou samostatné, mohou se však vzhledem k jejich určitému handicapu (stáří, určité fyzické postižení, rovnovážná onemocnění, závratě, Alzheimerova choroba v ranném stádiu apod.) dostat do konkrétní krizové situace a chtějí mít jistotu, že jim bude pomoženo v co nejkratším čase.

Poznámka:
Označení (+) značí verzi s využitím dohledového pultu (viz. ceník).

2. CAREOS ADOS Standard/ADOS Standard+

Nejčastěji využívaná služba, která vychází z CAREOS ADOS Basic.

Má rozšířený počet senzorů na deset (včetně tzv. klíčenky), umožňující intenzivnější pohybovou detekci uživatele v jeho domácnosti s lepším rozlišením krizových stavů a větší obytnou plochou.

Tato služba je určena pro osoby, které se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu mohou ve své domácnosti častěji dostávat do dříve popsaných krizových situací a chtějí mít jistotu, že jim bude pomoženo v co nejkratším čase.


Poznámka:
Označení (+) značí verzi s využitím dohledového pultu (viz. ceník).

careosd.png
careosc.png
bottom of page